สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการทดสอบเครื่องช่วยหายใจ

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการทดสอบเครื่องช่วยหายใจ

การดื่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงหลายประการ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า และโรคหัวใจ ดังนั้นจึงกำหนดให้ผู้ที่ออกไปซื้อเครื่องดื่มดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ หนึ่งในเครื่องมือที่ผู้คนสามารถใช้เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มของพวกเขาคือการทดสอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับเครื่องดื่ม เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ขับขี่สามารถสวมใส่ได้ก่อนขับรถ และใช้สำหรับวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด สล็อตเว็บตรง

การทดสอบเครื่องช่วยหายใจทำขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการขับขี่ขั้นต่ำของบุคคล เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการขับขี่ขั้นต่ำ บุคคลนั้นจะต้องได้รับการทดสอบแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เท่ากันกับที่มีอยู่ในลมหายใจของเขาในขณะที่ทำการทดสอบ สูตรที่ใช้ในการทดสอบเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและโดยโครงการ International Traffic SafetyAssamination (ITA)

แม้ว่าการทดสอบสิทธิ์ในการขับขี่ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้คนจะต้องได้รับการทดสอบตั้งแต่อายุยังน้อย ผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่ได้รับการทดสอบแต่เนิ่นๆ มีโอกาสน้อยที่จะมีผลกระทบด้านลบจากแอลกอฮอล์ต่อชีวิตของพวกเขา

ทุกคนที่ผ่านการทดสอบเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจควรได้รับการพิจารณาให้จ้างโดยนายจ้างที่รับผิดชอบ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บุคคลจะได้รับการพิจารณาให้ทำงานหลังจากที่เขาได้รับการทดสอบแบบสุ่มเกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของเขา

เป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานที่ได้รับการทดสอบแบบสุ่มสำหรับการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดจะต้องไม่ใช้ผลในทางที่ผิด ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้นายจ้างประเมินระดับความสามารถของพนักงานได้

1. บุคคลควรตระหนักว่าผลการทดสอบเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจนั้นไม่แม่นยำเสมอไปและสามารถทำได้ ดังนั้นจึงส่งผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องและผิดออกไป

2. สิ่งสำคัญอีกประการเกี่ยวกับการทดสอบที่เหมาะสมคือควรทำในห้องที่สุขุม 3. ในกรณีที่มีข้อสงสัย ควรตรวจสอบผลลัพธ์อีกครั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการฝึกอบรมให้ทำการทดสอบ

นายจ้างควรพิจารณาข้อเท็จจริงนี้เมื่อจ้างพนักงานเนื่องจากบันทึกความเชื่อมั่นในการขับขี่ที่บกพร่องนั้นน่าอายและอาจทำให้ชื่อเสียงของพนักงานดีไม่ดี

ด้วยเหตุนี้ นายจ้างจึงมีความรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ตัวอย่างที่เป็นไปได้ของการทดสอบเกินกำลังคือการขับรถด้วย BAC มากกว่า 0.08 เปอร์เซ็นต์หรือแอลกอฮอล์ในที่ทำงานของพนักงานดังกล่าว

แม้ว่าการทดสอบพนักงานทุกคนทุกวันจะไม่ง่าย แต่ก็ทำได้ ณ ตอนนี้ พนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาสั้น ๆ สำหรับการทดสอบแล้วจึงพักไว้ในขณะที่กำลังวิเคราะห์ผลลัพธ์ เมื่อลูกจ้างถูกสุ่มตรวจแล้วจะรายงานผลให้นายจ้างทราบ

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนายจ้างที่จะต้องระมัดระวังในการทดสอบ การทดสอบที่แม่นยำจะระบุผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำของพนักงานอย่างแท้จริง

รู้สิทธิ์ของคุณ. คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าผลการทดสอบจะถูกนำไปใช้อย่างไร เช่นเดียวกับสิทธิ์ในกระบวนการที่ครบกำหนดของพนักงาน รู้ว่าการทดสอบเสร็จสิ้นอย่างไร นายจ้างหรือแพทย์ผู้รักษาคนไข้จะรับยาหม่อง ขณะที่ยาหม่องจะนำไปนอกสถานที่

นายจ้างหรือแพทย์จำเป็นต้องรู้ว่าลูกจ้างได้รับการทดสอบแล้ว และหากลูกจ้างมีใบสั่งยา อาการแพ้ ประวัติทางการแพทย์ หรือเหตุผลอื่นใดที่ไม่ควรทำการทดสอบ

ถือเป็นหน้าที่ตามหลักจริยธรรมสำหรับแพทย์ที่จะไม่มีส่วนร่วมในการจัดหายาที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานให้กับพนักงาน ธงตลาดธง ใช้แสดงความรักชาติ

 

Author